Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy vznikající při prodeji zboží v internetovém obchodě pod doménou www.kutilstvi.cz (dále jen „prodávající“, jehož provozovatelem je Ing. Jurnečka Josef).
 

2. Objednání zboží

Objednávat lze následujícími způsoby:

- nákupním košíkem přes internet obchod www.kutilstvi.cz 
- elektronickou poštou kutilovna@seznam.cz
- telefonicky na tel. čísle 777 277 155

V objednávce je nutné uvést základní náležitosti nutné pro vystavení daňového dokladu. Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem a cenou. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Zákazník vždy dostane zboží za ceny platné v den objednání. Stanovené ceny zboží, jsou včetně DPH a jsou aktuální do vyprodání zásob.

Přijaté objednávky jsou závazné. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky je zákazníkovi automaticky zasíláno po objednání zboží.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
 

3. Platební podmínky

Způsoby plateb: 


Platba při převzetí (dobírka) - 35 Kč

Platba dobírkou v hotovosti při doručení zásilky.

Platba předem - 0 Kč

Při hodnotě objednaného zboží do 80 Kč si prodávající vyhrazuje právo požádat o platbu předem na bankovní účet.

Pokud jste jako platební metodu zvolili Platbu předem na bankovní účet, prosím uhraďte částku na účet: 2600482460 / 2010. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky.

Při volbě platby bankovním převodem vyčkáváme na fyzické připsání částky na náš bankovní účet a až po připsání částky zboží expedujeme.  Pokud je zboží na zakázku, je zboží zadáno do výroby po připsání částky na účet a v tom okamžiku je doba expedice viz doba dodání u jednotlivého zboží. Pokud máte jinou banku než my, trvá převod minimálně 1 pracovní den.

Platba bankovním převodem na základě vystavené faktury se splatností 10 dnů u stálých zaregistrovaných partnerů.

Hotově při osobním odběru - 0 Kč

Platba v hotovosti při osobním převzetí zboží.

Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu společně s dodaným zbožím adresu kupujícího.
 

4. Přeprava a dodání zboží


Zboží je dodáváno těmito způsoby:


1) DPD - 119 Kč

- doručení do druhého pracovního dne (společností DPD v době od 9:00 - 18:00 hod)

Doručení v rámci České republiky, do hmotnosti 12 kg (vyšší za příplatek), délka zásilky do 160 cm (DPD). Průběh přepravy zásilky můžete sledovat on-line na základě námi zaslaného kódu či čísla zásilky. Pro sledování zásilky použijte následující adresu: zásilka zaslaná přepravní službou PPL, zásilka zaslaná přepravní službou DPD.  V den doručení je příjemce (v případě doručování na soukromou adresu) předem telefonicky či SMS zprávou informován o době doručení.

 

2) PPL – Slovenská republika  - 246 Kč

Doručení zásilky na Slovenskou republiku prostřednictvím PPL, do hmotnosti 10 kg, délka zásilky do 140 cm. Platba probíhá formou dobírky v eurech při převzetí dle aktuálního kurzu. S každým slovenským zákazníkem individuálně telefonicky konzultujeme termín odeslání a předpokládanou finální cenu při převzetí. Průběh přepravy zásilky můžete sledovat on-line na základě námi zaslaného kódu či čísla zásilky. Pro sledování zásilky použijte následující adresu: zásilka zaslaná přepravní službou PPL.

 

3) Fofr - zboží v délce do 200 cm - 165 Kč, delší - 226 Kč

Doručení zboží v délce 200 cm a delší (týká se pouze dřevěných lišt a madel, hliníkových kartáčů, přechodových a pojezdových lišt). V den doručení je příjemce předem telefonicky informován o době doručení.

 
4) Osobní odběr -  0 Kč

Osobní odběr zboží v prodejně Fortel interier.  Zboží si můžete vyzvednout po telefonickém potvrzení dostupnosti zboží přímo v prodejně na adrese: Masarykovo náměstí č. 6, 1. patro nad DM drogerií. Bystřice nad Pernštejnem, 593 01.

 
Přehled jednotlivých způsobů dopravy:

 

        Způsob doručení                 Cena dopravy                 Dobírka                Platba předem                 Délka zásilky        
 DPD  119 Kč  35 Kč  0 Kč  do 160 cm
 PPL Slovenská republika  246 Kč  35 Kč  X  do 140 cm
 Fofr  165 Kč, 226 Kč  35 Kč  0 Kč  200 cm, delší
 Osobní odběr      0 Kč    0 Kč  0 Kč  jakákoliv

 

 V případě objednání zboží, které je upravováno, řezáno na míru či jinak přizpůsobeno dle požadavku zákazníka je požadována platba předem na bankovní účet.

Vyhrazujeme si právo odeslat i neúplnou objednávku (nejčastějšími důvody mohou být: zboží se již nevyrábí, dodavatel zboží dlouhodobě nedodal či změnil ceny zboží). O této skutečnosti je zákazník vždy předem informován a záleží výhradně na něm, jak se rozhodne.

V případě, že je odeslaná zásilka z jakýchkoli důvodů vrácena zpět dodavateli a zákazník trvá na opětovném dodání, je cena navýšena o další přepravné dle sazebníku.
 

5. Dodací lhůta

Zboží je dodáváno ve lhůtách uvedených u každé položky. Není-li u zboží uvedeno jinak, dodací lhůta je 2-15 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě vyprodání, může dojít k prodloužení dodací lhůty. Dodací lhůty jsou pouze orientační. O přesném datu doručení rozhoduje též zvolený způsob dopravy. U DPD běžně do druhého dne od odeslání. Je-li v objednávce více položek, platí nejdelší dodací lhůta u vybraného zboží. Zákazník může být o stavu vyřizování objednávky informován prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

Účtujeme minimální možné balné a poštovné.

Při převzetí zásilky je kupující povinen spolu s dopravcem překontrolovat stav zásilky a při poškození odmítnout její převzetí. Pokud nelze zásilku překontrolovat neprodleně, lze vzniklý problém s poškozenou zásilkou řešit s dopravcem, nikoliv s prodávajícím, a to do 24 hodin.
 

6. Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu nebo ji změnit kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze objednávku změnit jen podle dohody s prodávajícím, zrušit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava).

Prodávající je oprávněn nepotvrdit - zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popř. se zboží již nevyrábí či nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží. Kupující bude prodávajícím kontaktován pro upřesnění dalšího postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bankovním převodem nebo poštovní složenkou na adresu v co nejkratším termínu.
 

7. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů občanským zákoníkem v platném znění (dále jen OZ).Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 1829, odst. 1. OZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14-ti dnů od převzetí doručí zpět obchodním či doporučeným balíkem do provozovny prodávajícího, popř. zboží doručí osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a bankovní účet kupujícího, na který lze vrátit zaplacenou cenu zboží, nebo její část.

V případě objednání zboží v množství nižším než-li 1 balení = 1 role, je považováno toto zboží za střižené "na zakázku", tudíž nelze využít 14-denní lhůtu pro vrácení zboží bez udání důvodů. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Pro odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Prodávající posoudí stav vráceného zboží dle následujících podmínek a oznámí kupujícímu stav. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

- musí být nepoškozené
- musí být kompletní (včetně původního příslušenství, záručního listu, návodu,…)
- kupující se musí prokázat dokladem o koupi daného zboží

V opačném případě může prodávající odstoupení od smlouvy odmítnout. Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné.

V případě, že je zboží řádně vráceno prodávajícímu, nebo kupujícím nepřevzato, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů s plněním smlouvy. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.

Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit do 30ti dnů již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího. Dle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
 

8. Další práva a povinnosti vstupních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

9. Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu kutilstvi.cz, se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (výjimku tvoří dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky). Údaje kupujícího jsou ukládány do databáze, aby se při každém nákupu nemusel znovu registrovat. Tato data může prodávající na přání kupujícího kdykoliv bez udání důvodu z databáze vymazat.


10. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží je poskytováno dle obecně platných právních předpisů.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením, neodborným zacházením a živelnou pohromou.
 

11. Reklamace

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.
Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Při reklamaci je nutno předložit:

- doklad o nákupu
- přesný popis závady
 

12. Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 4.1 2014.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především občanským a obchodním zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Pokud si zákazník bezdůvodně nevyzvedne objednané zboží, popřípadě bezdůvodně neuhradí platbu za objednané zboří, může být přidán na portál www.nespolehlivizakaznici.cz. Na tomto portále bude uvedeno jeho jméno, město a e-mail jako varování pro další e-shopy. Děkujeme za pochopení